Doar împreună putem
avea o localitate curată !

Avem competența, dotarea tehnică și experiența necesară pentru a presta servicii de salubrizare eficiente.

FLORICON SALUB

Protecția datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi colectate si prelucrate de catre FLORICON SALUB SRL. numai in masura permisa prin Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal si circulatia libera a acestor date. FLORICON SALUB SRLeste inregistrată in Registrul de Evidenta a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub numarul .

Termeni în întelesul Regulamentului 2016/679 al Parlamentului European:

  • date cu caracter personal – inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
  • prelucrarea datelor cu caracter personal – inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;

Scopul colectarii datelor este: informarea clientilor privind situatia contului lor de pe www.rebu.ro, evaluarea produselor si serviciilor oferite, activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a vanzarilor.

Prin citirea prezentelor Termene si Conditii ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor sale garantate de Regulamentul 2016/679 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Totodata, aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor dvs. personale si de a solicita stergerea totala sau partiala a acestora. Pentru exercitarea acestor drepturi, sau daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte va puteti adresa cu o cerere scrisa, semnata si datata, la registratura FLORICON SALUB SRL. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa adresa justitiei pentru orice incalcare a drepturilor dumneavoastra privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Informatiile pe care ni le furnizati vor fi utilizate in scopul pentru care le-ati furnizat, pentru a administra, a sprijini si a evalua serviciile noastre si a preintampina incalcarea securitatii, a legii si a termenilor nostri contractuali.

FLORICON SALUB SRL poate furniza datele dumneavoastra cu caracter personal altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizori de servicii de curierat, servicii de bancare, etc., alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a produselor si serviciilor noastre.

Doar împreună putem
avea o localitate curată !

Avem competența, dotarea tehnică și experiența necesară pentru a presta servicii de salubrizare eficiente.