Doar împreună putem
avea o localitate curată!

Pentru că avem competență, dotare tehnică precum și experiența necesară pentru o salubrizare eficientă, conforma unui sistem de management integrat a gestionării deșeurilor la standardele europene, suntem cei mai potriviți să fim alături de voi

ALĂTURI DE TINE

Servicii

În această secțiune se regăsesc informații despre serviciile noastre.  Salubrizare străzi, parcări, colectare deșeuri reziduale, deșeuri electrice și electrocasnice,  din construcții, reciclabile,  deszăpezire şi înlăturarea gheții de pe spațiile publice.

Colectare și transport deșeuri municipale
Colectare deșeuri voluminoase
Colectare deșeuri din construcții și demolări
Salubrizare stradală
Deszăpezire
Vidanjarea apei uzate și desfundari canale
Construcții, reparații, întreținere instalații apă.
Servicii diverse

O localitate curată, are locuitori
fericiți!

Potriviți pentru a presta servicii de salubrizare datorită experienței si dotării materiale de care dispunem, la cel mai înalt nivel.

Având în vedere evoluţia răspândirii infecţiei cu COVID-19 la nivelul ariei de operare şi necesitatea de a  susţine măsurile de prevenire / combatere a răspândirii virusului COVID-19, în scopul asigurării continuităţii comunicării cu utilizatorii serviciului şi informării acestora cu toate aspectele aferente relaţiei contractuale în vigoare, a fost nevoită ca, începând cu data de 16.11.2020, pe întreaga perioadă a stării de alertă, să suspende programul de relaţii directe cu publicul desfăşurat la sediul societăţii din Câmpina, strada Oborului, nr.6.

În consecinţă, adresăm rugămintea / îndrumăm toţi utilizatorii serviciului, care simt nevoia unei astfel de relaţii, să se adreseze în scris şi/sau prin e-mail/poştă (office@floricon.ro).