Doar împreună putem
avea o localitate curată!

Pentru că avem competență, dotare tehnică precum și experiența necesară pentru o salubrizare eficientă, conforma unui sistem de management integrat a gestionării deșeurilor la standardele europene, suntem cei mai potriviți să fim alături de voi.
ALĂTURI DE TINE

Servicii

În această secţiune se regăsesc informaţii despre serviciile noastre. 

Colectare deșeuri voluminoase

Ce sunt deşeurile voluminoase?
Sunt acele deșeuri municipale solide de diferite proveniențe, care, datoritã dimensiunilor lor, nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de colectare și necesitã o tratare diferențiată fațã de acestea, din punct de vedere al preluãrii și transportului. De exemplu:  paturi, mese, dulapuri ,sertare, rafturi, canapele,  fotolii, scaune, preșuri, cărucioare, leagăne, covoare, saltele,geamantane,etc..
  • Colectarea acestor tipuri de deșeuri se va realiza prin intermediul campaniilor de colectare organizate și anunțate de Floricon Salub , cu o frecvențã minim trimestrialã sau în „la cerere” în urma solicitărilor cetãțenilor, instituțiilor publice și operatorilor economici.

Alături pentru o localitate curată!

Potriviți pentru a presta servicii de salubrizare datorită experienței si dotării materiale de care dispunem, la cel mai înalt nivel.

Având în vedere evoluţia răspândirii infecţiei cu COVID-19 la nivelul ariei de operare şi necesitatea de a  susţine măsurile de prevenire / combatere a răspândirii virusului COVID-19, în scopul asigurării continuităţii comunicării cu utilizatorii serviciului şi informării acestora cu toate aspectele aferente relaţiei contractuale în vigoare, a fost nevoită ca, începând cu data de 16.11.2020, pe întreaga perioadă a stării de alertă, să suspende programul de relaţii directe cu publicul desfăşurat la sediul societăţii din Câmpina, strada Oborului, nr.6.

În consecinţă, adresăm rugămintea / îndrumăm toţi utilizatorii serviciului, care simt nevoia unei astfel de relaţii, să se adreseze în scris şi/sau prin e-mail/poştă (office@floricon.ro).