Doar împreună putem
avea o localitate curată!

Pentru că avem competență, dotare tehnică precum și experiența necesară pentru o salubrizare eficientă, conforma unui sistem de management integrat a gestionării deșeurilor la standardele europene, suntem cei mai potriviți să fim alături de voi.
ALĂTURI DE TINE

Servicii

În această secţiune se regăsesc informaţii despre serviciile noastre.  Salubrizare străzi, parcări, colectare deşeuri reziduale, asimilabile, din construcţii, reciclabile,  deszăpezire şi înlăturarea gheţii de pe spațiile publice.

Salubrizare stradală

Salubrizarea stradală – ce reprezintă?
  • Măturăm manual și mecanizat străzile și aleile;
  • colectăm deșeurile stradale accidentale;
  • golim coșurile stradale și containerele de pe  domeniul public;
  • întreținem și cosim parcurile și zonele verzi aferente căilor rutiere.
  • stropim şi spălăm mecanizat carosabilul
  • spălăm trotuarele cu jet de apă sub presiune.
  • întreținem curăţenia căilor publice
  • curățăm rigolele
  • colectăm și transportăm deșeurile stradale
  • evacuăm depozitele necontrolate de deșeuri
Măturătoare urbană

Alături pentru o localitate curată!

Potriviți pentru a presta servicii de salubrizare datorită experienței si dotării materiale de care dispunem, la cel mai înalt nivel.

Având în vedere evoluţia răspândirii infecţiei cu COVID-19 la nivelul ariei de operare şi necesitatea de a  susţine măsurile de prevenire / combatere a răspândirii virusului COVID-19, în scopul asigurării continuităţii comunicării cu utilizatorii serviciului şi informării acestora cu toate aspectele aferente relaţiei contractuale în vigoare, a fost nevoită ca, începând cu data de 16.11.2020, pe întreaga perioadă a stării de alertă, să suspende programul de relaţii directe cu publicul desfăşurat la sediul societăţii din Câmpina, strada Oborului, nr.6.

În consecinţă, adresăm rugămintea / îndrumăm toţi utilizatorii serviciului, care simt nevoia unei astfel de relaţii, să se adreseze în scris şi/sau prin e-mail/poştă (office@floricon.ro).