Doar împreună putem
avea o localitate curată!

Pentru că avem competență, dotare tehnică precum și experiența necesară pentru o salubrizare eficientă, conforma unui sistem de management integrat a gestionării deșeurilor la standardele europene, suntem cei mai potriviți să fim alături de voi.
ALĂTURI DE TINE

Servicii

În această secţiune se regăsesc informaţii despre serviciile noastre.  Salubrizare străzi, parcări, colectare deşeuri reziduale, asimilabile, din construcţii, reciclabile,  deszăpezire şi înlăturarea gheţii de pe spațiile publice.

Salubrizare stradală

Salubrizarea stradală – ce reprezintă?
  • Măturăm manual și mecanizat străzile și aleile;
  • colectăm deșeurile stradale accidentale;
  • golim coșurile stradale și containerele de pe  domeniul public;
  • întreținem și cosim parcurile și zonele verzi aferente căilor rutiere.
  • stropim şi spălăm mecanizat carosabilul
  • spălăm trotuarele cu jet de apă sub presiune.
  • întreținem curăţenia căilor publice
  • curățăm rigolele
  • colectăm și transportăm deșeurile stradale
  • evacuăm depozitele necontrolate de deșeuri
Măturătoare urbană

Alături pentru o localitate curată!

Potriviți pentru a presta servicii de salubrizare datorită experienței si dotării materiale de care dispunem, la cel mai înalt nivel.