Anunt pentru abonatii casnici CAMPINA

Către,

Abonaţii casnici ai Municipiului Câmpina

Ţinand cont de problemele cu care ne confruntăm privind abandonul deşeurilor, vă comunicăm că aveţi posibilitatea ca, pana la momentul colectării de către operator, conform graficului cunoscut, să scoateţi deşeurile în faţa proprietăţii pe care o deţineţi şi NU în altă locaţie.

          Vă informăm că pentru a veni în ajutorul cetăţenilor, Primăria Municipiului Campina a înfiinţat pe Aleea Arinului, cat si pe Aleea Parcului containere destinate deşeurilor voluminoase, locaţii în care cetăţenii pot depozita în mod gratuit astfel de deşeuri.

          În situaţia în care deţineţi deşeuri de genul celor sus-menţionate şi nu le puteţi transporta în zonele precizate anterior, vă informăm că există posibilitatea de a da comandă operatorului de salubritate în vederea ridicării contra-cost, direct de la domiciliu.

          Potrivit prevederilor H.C.L. 11/2016 privind Regulamentul de organizare şi fruncţionare a serviciului de salubrizare din municipiul Câmpina (Anexa 2, art.144, pct.1), “aruncarea, depozitarea deşeurilor de orice fel pe spaţiile verzi, căile de comunicaţie, în locuri publice sau în alte locuri decât cele special amenajate”, se sancţionează cu amendă de la 500 lei până la 1500 lei pentru persoanele fizice şi de la 1000 lei până la 2500 lei pentru persoanele juridice.

          Ţinând cont de cele sus-menţionate, avem rugămintea să vă conformati prevederilor precizate.

Vă mulţumim pentru înţelegere!