Doar împreună putem
avea o localitate curată !

Avem competența, dotarea tehnică și experiența necesară pentru a presta servicii de salubrizare eficiente.

ALĂTURI DE TINE

Acte necesare

Contractele pentru Persoane Juridice – Agenţi Economici, Asociaţii de Locatari / Proprietari sau Persoane fizice pot fi încheiate de Luni până Vineri, între orele : 8.00-14.00.încheierea contractelor de prestări servicii se poate face, în aceleaşi condiţii/cerinte şi la caseriile/casierii de teren şi prin e-mail (cu solicitare scrisă prealabilă)

Persoane Juridice - Agenţi Economici:

 • Copie CUI (Cod Unic de Înregistrare);
 • Copie Act Spaţiu de Funcţionare, sediu şi puncte de lucru dacă este cazul;
 • Delegaţie sau Împuternicire pentru persoana ce încheie contractul;
 • Ştampila firmei;

Formulare online pentru persoane juridice

Asociaţii de Locatari sau Proprietari:

 • Copie CUI (Cod Unic de Înregistrare) în cazul Asociaţiilor de Proprietari;
 • Declaraţie locatari pentru desemnarea ca administrator al Asociaţiei de Locatari;
 • Împuternicire cu semnătura administratorului si ștampila asociației;
 • Copie după ultima listă de întreţinere din care să reiasă numărul de persoane;
 • Ştampila asociaţiei;

Persoane fizice:

Contract nou

 • Copie act spaţiu;
 • Copie act identitate
 • Declarație pe proprie răspundere privind numărul de membri de la adresă( se descarcă de mai jos)

Formulare online - Persoane fizice

Organizare de şantier:

 • Copie Certificat de Urbanism, Plan Cadastral 1:500, 1:2000, Act Proprietate;
 • Copie CUI în cazul persoanelor juridice;
 • Delegaţie, împuternicire şi ştampilă în cazul persoanelor juridice.

Doar împreună putem
avea o localitate curată !

Avem competența, dotarea tehnică și experiența necesară pentru a presta servicii de salubrizare eficiente.

Având în vedere evoluţia răspândirii infecţiei cu COVID-19 la nivelul ariei de operare şi necesitatea de a  susţine măsurile de prevenire / combatere a răspândirii virusului COVID-19, în scopul asigurării continuităţii comunicării cu utilizatorii serviciului şi informării acestora cu toate aspectele aferente relaţiei contractuale în vigoare, a fost nevoită ca, începând cu data de 16.11.2020, pe întreaga perioadă a stării de alertă, să suspende programul de relaţii directe cu publicul desfăşurat la sediul societăţii din Câmpina, strada Oborului, nr.6.

În consecinţă, adresăm rugămintea / îndrumăm toţi utilizatorii serviciului, care simt nevoia unei astfel de relaţii, să se adreseze în scris şi/sau prin e-mail/poştă (office@floricon.ro).