Incheiere contracte individuale pentru salubritate

IN ATENTIA

Proprietarilor/locuitorilor blocurilor R148, R149, 20D – Str.Carol I ; R150 – Str. B.P.Hasdeu; R10 si Bl.43 – Str. Orizontului

 

In urma încetării contractului de salubrizare dintre FLORICON SALUB și ISEMO IMOB SRL (CIF 16454520), administrator al asociatiilor de proprietari pentru respectivele blocuri și pentru asigurarea continuității serviciului de salubrizare, se procedează în prezent la încheierea de contracte individuale ( cu titulari- proprietary/locatari).

Prestațiile vor fi facturate cu același tarif lunar ce era perceput prin plata cheltuielilor de întreținere.

Orice alte mențiuni/precizări referitoare la contract se pot lămuri cu ocazia contractării serviciului.

 

Echipa FLORICON SALUB SRL

Având în vedere evoluţia răspândirii infecţiei cu COVID-19 la nivelul ariei de operare şi necesitatea de a  susţine măsurile de prevenire / combatere a răspândirii virusului COVID-19, în scopul asigurării continuităţii comunicării cu utilizatorii serviciului şi informării acestora cu toate aspectele aferente relaţiei contractuale în vigoare, a fost nevoită ca, începând cu data de 16.11.2020, pe întreaga perioadă a stării de alertă, să suspende programul de relaţii directe cu publicul desfăşurat la sediul societăţii din Câmpina, strada Oborului, nr.6.

În consecinţă, adresăm rugămintea / îndrumăm toţi utilizatorii serviciului, care simt nevoia unei astfel de relaţii, să se adreseze în scris şi/sau prin e-mail/poştă (office@floricon.ro).