Anunt important

      În conformitate cu prevederile art.42 alin.61 din Legea nr. 51/2006, factura de salubritate reprezintă titlu executoriu.
       În consecinţă, anunţăm utilizatorii persoane fizice, care ȋnregistrează restanţe mai vechi de 90 de zile pentru serviciul de colectare deşeuri, că vom declanşa proceduri de executare silită ȋn vederea recuperării sumelor respective.
        Executarea silită implică pentru debitori datorii suplimentare, inclusiv popriri pe venituri/blocări de conturi.

Având în vedere evoluţia răspândirii infecţiei cu COVID-19 la nivelul ariei de operare şi necesitatea de a  susţine măsurile de prevenire / combatere a răspândirii virusului COVID-19, în scopul asigurării continuităţii comunicării cu utilizatorii serviciului şi informării acestora cu toate aspectele aferente relaţiei contractuale în vigoare, a fost nevoită ca, începând cu data de 16.11.2020, pe întreaga perioadă a stării de alertă, să suspende programul de relaţii directe cu publicul desfăşurat la sediul societăţii din Câmpina, strada Oborului, nr.6.

În consecinţă, adresăm rugămintea / îndrumăm toţi utilizatorii serviciului, care simt nevoia unei astfel de relaţii, să se adreseze în scris şi/sau prin e-mail/poştă (office@floricon.ro).